0 items in the shopping cart
 • ไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า
img-cate-amts-3-new

Pneumatic Tube System, PTS

หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ระบบท่อลมขนส่ง (Pneumatic Tube System , PTS).

ระบบท่อลมขนส่งคือระบบขนส่งเอกสารและวัสดุด้วยแรงลม โดยส่งผ่านไปตามท่อส่งซึ่งติดตั้งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงจุดรับ-ส่งเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้กระสวยเป็นตัวกลางในการขนส่งซึ่งมีให้เลือกหลายขนาดแล้วแต่ลักษณะการใช้งานซึ่งแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการขนส่งวัสดุขนาดเล็กที่ต้องการความเร่งด่วน ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดเวลา รวดเร็ว ปลอดภัย

การทำงานของระบบท่อลม

การขนส่งในระบบท่อลมอาศัยชุดเครื่องกำเนิดลมเป็นต้นกำลังในการเป่าหรือดูดในระบบท่อลม และมีไดเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยในการส่งกระสวยไปยังเส้นทางที่แตกต่างกันในระบบ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางหรือความสูง ผู้ใช้เพียงแต่บรรจุวัสดุหรือเอกสารลงในภาชนะบรรจุรูปทรงกระบอก (กระสวย – CARRIER) ที่ออกแบบมาเฉพาะ  แล้วใส่กระสวยดังกล่าวลงในท่อส่งที่สถานีส่ง  กดรหัสสถานีปลายทาง ระบบก็จะทำการส่งวัสดุไปตามท่อส่งด้วยความรวดเร็วจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และด้วยการควบคุมจากหน่วยควบคุมส่วนกลางของระบบจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าวัสดุที่ส่งผ่านระบบท่อลมนั้นจะถึงมีผู้รับได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ประเภทกิจการที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบท่อลมขนส่ง

 • ธนาคาร  สามารถใช้ส่งเอกสารด้านการเงิน ตลอดจนเอกสารลับหรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ระหว่างหน่วยงาน
 • ร้านค้าเช่น ร้านอัญมณี ร้านนาฬิกา ร้านแว่นตา ผู้ขายสามารถรับ-ส่งสินค้าระหว่างหน้าร้านกับแผนกบริการซ่อมหรือห้องเก็บสินค้าโดยไม่ต้องทิ้งงานหน้าร้าน ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น
 • สำนักงาน หน่วยงานราชการ  บริษัทประกันภัย ซึ่งมีเอกสารหมุนเวียนภายในองค์กรมาก
 • ศูนย์บริการ สามารถใช้รับ-ส่งใบแจ้งซ่อม ใบเบิกอะไหล่ เอกสารด้านการเงิน บัญชี ระหว่างหน่วยซ่อม แผนกอะไหล่ แผนกการเงิน แผนกบัญชี ฯ
 • โรงพยาบาล ใช้ส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ, ผลตรวจ, ยา, ฟิล์ม X-RAY, ใบสั่งยา, ประวัติคนไข้, เอกสารอื่น ๆ
 • Supermarket ,ปั๊มน้ำมัน ใช้ส่งเงินสดจากหน่วยเก็บเงินไปยังฝ่ายการเงิน หรือรอรับแลกเงินทอน  ทำให้งานรวดเร็ว ปลอดภัยต่ออาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้
 • งานอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ในการขนส่งชิ้นส่วน เครื่องมือ อะไหล่ จากโกดังมายังสายงานการผลิต
 • กิจการอื่นๆ ที่มีการขนส่งวัสดุระหว่างหน่วยงาน

ส่วนประกอบหลักๆ ของระบบท่อลมขนส่งได้แก่

สถานีรับ-ส่ง
คืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นจุดรับและส่งกระสวย มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับกิจการแต่ละประเภท

กระสวย หรือ Carrier
เป็นภาชนะทรงกระบอกใช้สำหรับบรรจุสิ่งของที่จะขนส่งผานทางระบบท่อลม มีหลายขนาด ที่ความยาวต่างๆ รวมทั้งกระสวยที่ออกแบบขึ้นเฉพาะอย่างเช่น กระสวยกันน้ำ, RFID, anti-microbial เป็นต้น

หน่วยควบคุมระบบท่อลม
ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบท่อลมให้ทำงานอย่างถูกต้อง มีระบบการจัดการที่ชาญฉลาด ผ่านชุดคอมพิวเตอร์และด้วย software ที่ทันสมัยของระบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการใช้งาน  และเพิ่มความสะดวกในการจัดการ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง

ชุดเครื่องกำเนิดลม
เป็นต้นกำลังในระบบท่อลม มีหน้าที่สร้างแรงลมดูด และลมเป่า ให้สอดคล้องกับจังหวะการทำงานของระบบท่อลม เครื่องกำเนิดลมนี้จะหยุดการทำงานทันทีที่การรับ-ส่งสิ้นสุดลง

ไดเวอร์เตอร์ (Diverter)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำหนดแนวเส้นท่อที่จะส่งกระสวยผ่านไปยังสถานีที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยจะรับคำสั่งมาจากหน่วยควบคุมส่วนกลางของ มีลักษณะการใช้งานทั้งแบบ 2 ทิศทางและ 3 ทิศทาง เหมาะสำหรับที่จะติดตั้งบนเพดานหรือผนังในตำแหน่งที่เหมาะสม

ท่อส่ง (Pneumatic Tube)
เป็นท่อที่ผลิตมาเพื่อใช้ในระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุเท่านั้น ทีทั้งท่อตรงและท่อโค้ง มีหลายขนาดหลายแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการ

ระบบท่อลมส่งเอกสาร/สิ่งของอัตโนมัติสำหรับงานโรงพยาบาล
(Hospital Pneumatic Tube System)

ปัจจุบันมีการนำระบบท่อลมฯ มาใช้ในกิจการโรงพยาบาลกันอย่างแพร่หลาย เช่นการขนส่งยาไปยังหอพักผู้ป่วย การขนส่งเวชระเบียนไปยังห้องตรวจผู้ป่วย การขนส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยลดพื้นที่การสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาลได้อีกด้วย

วัสดุที่ใช้ขนส่ง

 • ยา
 • ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
 • หลอดเลือด
 • เวชระเบียน
 • เอกสาร
 • ฯลฯ

ในการขนส่งวัสดุที่ละเอียดอ่อน เปราะบาง เช่นการขนส่งหลอดตัวอย่างเลือด ระบบสามารถลดความเร็วการขนส่งได้โดยอัตโนมัติ และกระสวยจะถูกชลอความเร็วก่อนเข้าสู่สถานีปลายทางในแนวราบ เป็นการป้องกันความเสียหายได้อย่างสมบูรณ์และสามารถรับประกันได้เป็นอย่างดีว่าหลอดตัวอย่างเลือดงที่ขนส่งด้วยระบบท่อลมจะถึงมือผู้รับได้โดยปลอดภัยด้วยระบบท่อลมขนส่งของ SWISSLOG ท่านจะสามารถรับและส่งสิ่งของภายในโรงพยาบาลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ระบบท่อลมขนส่งเงินสด (Pneumatic Cash Handling System)

ใช้ขนส่งเงินสดจากเคาน์เตอร์เก็บเงินไปยังห้องมั่นคง หรือใช้เพื่อแลกเงินปลีก ช่วยให้พนักงานเก็บเงินไม่ต้องละทิ้งเคาน์เตอร์ ทำให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับจุด
รับ-จ่ายเงินของร้านค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, สถานีเติมน้ำมันและช่องจ่ายค่าผ่านทาง เป็นต้น

ระบบท่อลมสำหรับการใช้งานเฉพาะจุด (Point-to-point Pneumatic Tube System)

เป็นระบบท่อลมขนาดเล็ก 2 จุดรับส่ง ใช้สำหรับการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว และใช้เฉพาะการขนส่งระหว่าง 2 หน่วยงาน ประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ กิจการ เช่นร้านค้า, ร้านอาหาร, ศูนย์บริการ, ธนาคาร, สำนักงาน, ห้องปฏิบัติการ, โรงงาน เป็นต้น

ระบบท่อลมสำหรับโรงงานอุตสหกรรม

ในโรงงานต่างๆ มีการขนส่งระหว่างหน่วยงานมากมาย เช่นการส่งตัวอย่างชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ การส่งอะไหล่ การส่งใบงานและเอกสารอื่นๆ ซึ่งโรงงานส่วนมากมีพื้นที่กว้าง การขนส่งอาจใช้เวลานาน รวมทั้งการขนส่งผ่านพื้นที่อุณหภูมิสูง ฝุ่นละอองมากหรืออากาศเป็นพิษเป็นต้น สภาพเหล่านี้อาจส่งผลเสียตัวผู้ที่สัญจรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ระบบขนส่งแทนจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

Related Products