0 items in the shopping cart
  • ไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า
 

 

นโยบายการใช้ คุกกี้ (Cookie Policy)

      ในเว็บไซต์ของบริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด (ในที่นี้รวมเรียกว่า “เรา”) ได้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่น เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการที่ต้องการใช้ให้เร็วขึ้น ช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น นโยบายนี้จะอธิบายถึงความหมายของคุกกี้ ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ ประโยชน์ของคุกกี้ วิธีการปิดคุกกี้ และนโยบายการปรับปรุงคุกกี้ของบริษัท หากท่านเข้าชมเว็บไซต์และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ยอมรับคุกกี้ เราถือว่าเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

 

คุกกี้ คืออะไร

      คุกกี้ คือ ชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้

 

การปรับปรุงเว็บไซต์

      เว็บไซต์ของเราใช้ คุกกี้ “Cookie” และกลไกที่คล้ายกัน คือไฟล์ที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมของท่านเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงบริการที่ต้องการใช้ให้เร็วขึ้น

      การใช้คุกกี้ ช่วยให้การเยี่ยมชมเว็บที่เรียกดูเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนข้อมูลและบริการที่เหมาะแก่ผู้เข้าเว็บเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดี ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เว็บเบราว์เซอร์ของท่านจะส่งคุกกี้เหล่านี้กลับมาให้เรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจและความชอบของท่าน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าระบบเพื่อใช้บริการของเรา

 

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

    คุกกี้ประเภทจำเป็น

       คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจาก ได้ทำการตามวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ หรือ เมื่อลบด้วยตนเอง

    คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

      เป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเว็บไซต์ เช่นเก็บข้อมูลที่ท่านเลือกไว้ ยามที่ท่านออกจากเว็บไซต์ หรือเบราว์เซอร์ และกลับเข้ามาในอนาคต ข้อมูลที่ท่านเลือกไว้จะคงอยู่ในเว็บไซต์

    คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies)

      คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำคุณลักษณะและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

 

ระยะเวลาที่จัดเก็บ

      คือ ระยะเวลาที่คุกกี้จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน โดยขึ้นอยู่กับว่าคุกกี้นั้น ๆ เป็นประเภทใด ซึ่งแบ่งเป็น

  1. คุกกี้ชั่วคราว – หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราว์เซอร์สิ้นสุดลง
  2. คุกกี้ถาวร – จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เรียกใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เบราว์เซอร์ของท่านจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมาใช้งาน
 

วิธีการจัดการคุกกี้

      ท่านสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ ของท่านให้แสดงผลเมื่อได้รับคุกกี้หรือยังสามารถปฏิเสธและปิดการรับคุกกี้ได้ แต่โดยทั่วไปในบางกรณี เว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการปฏิเสธการรับคุกกี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ของท่าน ดังต่อไปนี้

 

Internet Explorer: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ได้ดังนี้

      http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Personal Settings

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ได้ดังนี้

      https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

Chrome: Settings -> Show advance settings -> Privacy -> Content settings

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ ได้ดังนี้

      https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Safari: Preferences -> Security

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ได้ดังนี้

      http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

นโยบายการปรับปรุงคุกกี้ของบริษัทฯ

      นโยบายคุกกี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนด ซึ่งเราจะประกาศแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านเข้าดูนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ ต่อนโยบายนี้

 

การติดต่อบริษัท

      หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อได้ที่

      บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด

      444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

      อีเมล : pvcustomer@olympiathai.com

 

      บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งมายังเรา

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕