0 items in the shopping cart
 • ไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า
img-cate-amts-no2_3-new

Track Vehicle System

หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและวัสดุอัตโนมัติยูนิคาร์ (Telelift Unicar Track Vehicle System)

ระบบรถตู้ขนส่ง Telelift Unicar คืออะไร / ทำงานอย่างไร

เป็นระบบลำเลียงเอกสาร-วัสดุที่ให้ความคล่องตัวและใช้งานได้อย่างกว้างขวางด้วยตู้ขนส่งผ่านระบบรางซึ่งใช้เป็นเส้นทางวิ่งเชื่อมโยงจุดรับส่งของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถติดตั้งรางอลูมิเนียมได้ทั้งแบบรางตรง รางโค้ง พร้อมอุปกรณ์สับหลีกรางแบบต่างๆ ทำให้ตู้ขนส่งเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางทั้งแนวราบ แนวดิ่ง จะเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย ขวา หรือแม้แต่กลับหัว ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การติดตั้งรางสามารถทำให้กลมกลืนกับสถานที่ได้

อุปกรณ์มาตรฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบ telelift คือตู้ขนส่งที่ประกอบด้วยตัวถังหรือส่วนบรรจุซึ่งมีหลายลักษณะ ให้เลือกใช้ตามวัสดุที่จะใช้ขนส่ง  และชุดขับเคลื่อนที่มีมอเตอร์ขับ ล้อ กันชนและอุปกรณ์ควบคุมอิเลคโทรนิค องค์ประกอบเหล่านี้จะทำหน้าที่สั่งงานให้ตู้แต่ละตู้เดินทางโดยอิสระจากจุดต้นทางไปตามแนวราง  แล้วแยกเข้าสู่สถานีที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ตำแหน่งของตู้ในระบบสามารถจะตรวจสอบได้จากชุดควบคุมกลาง มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัย คือฝาตู้จะเปิดได้ต่อเมื่อมาหยุดที่สถานีจุดหมายเท่านั้นด้วยระบบ electronic lock และยังสามารถเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยได้อีกขั้นหนึ่งโดยกำหนดรหัสเปิดล๊อคฝาตู้ในขณะที่ส่งตู้ออกจากสถานีต้นทางได้

ประเภทกิจการที่ใช้งานระบบตู้ขนส่งเอกสาร / สิ่งของนี้

 • สำนักงานทั่วไป ใช้ขนส่งเอกสาร แฟ้มต่างๆ รายงาน แบบพิมพ์์เขียว กรมธรรม์  หนังสือ  หนังสือสัญญา ฯลฯ
 • ธนาคาร ใช้ขนส่งธนบัตรระหว่างห้องมั่นคงกับสถานีรับ-จ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ส่วนใหญ่ในกิจการประเภทนี้ ผู้ใช้จะเพิ่มโปรแกรมระบบล๊อคพิเศษที่ฝาตู้ เพื่อให้เปิดได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ถึงแม้ตู้จะอยู่ที่สถานีที่กำหนด ผู้ไม่ทราบรหัสก็จะไม่สามารถเปิดฝาตู้ได้ เป็นการเสริมความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง
 • โรงงาน  ใช้ขนส่งวัสดุต่าง ๆ เช่นชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค ระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายบรรจุหีบห่อ หรือการขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • โรงพิมพ์์ ใช้ในการขนส่งแผ่นเพลทแม่พิมพ์์จากฝ่ายผลิตไปยังเครื่องพิมพ์์ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษในการคีบหรือหนีบแผ่นเพลทแม่พิมพ์์ได้ครั้งละหลาย ๆ แผ่น  โดยชิ้นงานไม่เสียหาย  ทำให้ประหยัดพื้นที่ใช้สอย
 • ห้องสมุด ใช้ขนส่งหนังสือระหว่างหน่วยรับยืม-คืนหนังสือ, ห้องเก็บหนังสือ, ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น
 • โรงพยาบาล ใช้ในการขนส่งเอกสาร-พัสดุการแพทย์ เช่นฟิล์มเอ๊กซเรย์, เวชระเบียน, ยา-เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ,ใบยา, หลอดตัวอย่างเลือด, ผล LAB, เอกสารการเงิน ฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะสามารถปฏิบัติภาระกิจที่สำคัญอื่น ๆ ในการรักษาพยาบาลคนไข้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Unicar – The Logistics Solution for Spontaneous Hospital Transport

The modern hospital depends upon fast and reliable transport of critical patient-care items between department stations. UniCar has containers for the transport of blood and laboratory specimens. Other hospital applications include transport of X-rays, documents, pharmaceuticals, and stored blood.  UniCar is also ideally suited for an environment where infection control and patient safety is critical. Because of its 24-hour a-day availability, UniCar contributes significantly to cost reductions through an optimized hospital logistics process.

UniCar – The Material Transport Solution for Industry

UniCar can be applied to industry in the transport of pharmaceutical products, tools, spare parts, technical drawings, and data media. UniCar’s material flow concepts can be easily adapted to the logistics requirements of these

various industries. Because the system is flexible, it can be extended or modified whenever the production process is required.

Automated Transport Systems for Libraries

Modern libraries need to quickly and efficiently transport materials for availability to patrons. The UniCar track vehicle system is an efficient solution to transport books, documents and magazines through libraries while relieving staff of manual transport tasks. Returned books are shelved faster and wait time is significantly reduced.

Automated Transport Systems for Air Cargo

The safe, secure and prompt transport of freight documents is one of the main objectives of freight terminals for air cargo. The UniCar system provides a secure, safe and efficient automated solution. The system provides many advantages, including:

 • Manual transport savings through automated, optimized transport
 • Short return on investment
 • Enhanced efficiency and reliability of material flow
 • Continuous, 24-7 transport capability
 • Reduction of errors and damaged goods
 • High security with controlled entry

Read our brochure about UniCar for more information.

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและวัสดุอัตโนมัติ (Telelift Multicar Track Vehicle System)

Swisslog’s Telelift MultiCar track vehicle system performs spontaneous and planned transport of goods with a payload of up to 50 kg (125 pounds). MultiCar offers a space saving and flexible track design that promotes horizontal, vertical, overhead and bidirectional movement through a facility. MultiCar is designed for the demanding requirements of industrial applications, but is quiet enough for installation in hospitals and libraries.

Multicar Application

MultiCar for Industrial Applications

MultiCar is the ideal automated material transport solution if you need to optimize production processes centrally within a facility with minimal available space. MultiCar is particularly useful in the automated transport of small goods from production areas to warehouses and distribution centers.

MultiCar Features and Benefits

 • Quiet operation from brushless drives and quiet rollers
 • Safe and smooth transport of sensitive industry items
 • Cost-effective and flexible with easily extendable modular system
 • Intelligent TELEcontrol-supervision, network compatible
 • Low maintenance with easy access and low system wear
 • Space saving solution for facilities with limited space availability

MultiCar Applications

 • In-house logistics in hospitals, libraries, laboratories and retail distribution
 • Cross linking of workplace and machines
 • Cross linking of production and storage
 • Material transport and material supply at assembly lines
 • Transport of testing devices for quality checks along assembly lines

Read more about the MultiCar system and see the entire family of track vehicle systems offered by Swisslog.

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและวัสดุอัตโนมัติ (Telelift MultiLift Track Vehicle System)

Swisslog’s Telelift MultiLift system is comprised of fully automatic container lifts for vertical transport between building floors and belt and/or roller conveyors for horizontal movement at any floor level. Standard containers have a maximum payload of 25 kg (55 lbs) and specialized containers have a maximum payload of 70 kg (150 lbs). The MultiLift system is used primarily in libraries for book returns as well as hospitals for the transport of medicine, blood products, sterile goods and documents.

MultiLift Vehicle System Provides Flexibility

The MultiLift vehicle system offers flexibility in conveyor transport options depending upon your requirements. Automatic vertical transport offers various payload capacities with loading and unloading stations located either side-by-side or on either side of the shaft. Horizontal movement is achieved with belt and roller conveyors with supply and return tracks placed either side-by-side or above one another. The system also enables prompt turning with 90-degree corner turns, controlled 90-degree switches and controlled 180-degree turn around devices. Fire doors are installed at wall openings as well.

Material Transport Quality and Efficiency

The MultiLift container transport system is quiet, requires minimal maintenance, and benefits from long life and reliability. The compact, flexible construction of MultiLift meets the high demands of the user. The MultiLift system enhances the operational efficiency of banks, libraries, industry, retail stores, hospitals and commercial applications. Read more about the Swisslog Telelift MultiLift vehicle system.

Related Products