เครื่องพับกระดาษ P7200

, ,
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ เมื่อใส่กระดาษและกดปุ่ม นำเข้าจากเยอรมัน สามารถพับกระดาษขนาด A4 และขนาดจดหมายได้ ได้สูงสุดครั้งละ 50 แผ่น หรือจะพับครั้งละ 1 แผ่นก็ได้ สามารถพับโบร์ชัวร์ พับกระดาษจดหมาย พับซองผ้าป่า ได้ เครื่องพับได้ถึง 4 แบบ สามารถพับได้ถึง 4,000 ฉบับ/ชั่วโมง