ประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร

 
อยากฉีกเอกสาร แต่ใช้มือฉีกแล้วยังไม่ละเอียดพอ ยังเห็นข้อมูลอยู่  ใช้เครื่องทำลายเอกสารเครื่องเดียว ทำได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา   หากมีใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือโบร์ชัวร์โปรโมชั่นที่มาพร้อมบัตรเครดิต สลิปใบเสร็จ เยอะแยะ มากมาย นั่งฉีกเสียเวลา ก็สามารถใช้เครื่องทำลายเอกสารนี้ได้   บัตรเครดิตที่ไม่ใช่แล้ว ยกเลิกแล้ว หรือไม่อยากใช้ แต่ไม่รู้จะไปทิ้งไหน กลัวคนอื่นไปใช้ ไม่ต้องมานั่งหัก หรือใช้กรรไกรตัดให้เสียเวลา เครื่องทำลายเอกสารก็สามารถช่วยคุณได้
CD หรือ DVD ที่ได้มานานแล้ว แต่แผ่นเสียแล้ว หรือไม่อยากเก็บไว้แล้ว จะทิ้งเฉยๆก็เดี่ยวมีคนเอาไปเปิด จะใช้กรรไกรตัดก็ลำบาก กรรไกรต้องคมมากๆ เครื่องทำลายเอกสารช่วยคุณได้   บางทีเอกสารเป็นชุดถูกเย็บด้วยลวดเย็บ จะแกะลวดเย็บออกก็ทั้งเจ็บมือ แกะลำบาก หรือบางทีอยากทำลายเอกสารทีเดียว ไม่ต้องฉีกทีละใบ เครื่องทำลายเอกสารก็ช่วยคุณทำลายได้ภายในครั้งเดียว (จำนวนแผ่นขึ้นอยู่กับเสปคของแต่ละรุ่น) ดูรุ่นและรายละเอียดเครื่องทำลายเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.olympiathai.com