โปรโมชั่นเดือนมีนาคม

, , , ,
โปรโมชั่นดับร้อน ลดกระจายทั้งเครื่องคิดเลข เครื่องทำลายเอกสาร  เครื่องตอกบัตร เครื่องเคลือบเอกสาร เครื่องเข้าเล่ม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น