โปรโมชั่น Back to school

, , , , , , , ,
โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมให้น้อง ๆ และผู้ปกครองมาช้อปกันทั้งเครื่องคิดเลข เครื่องเคลือบเอกสาร  เครื่องเข้าเล่ม ไว้เคลือบ และเข้าเล่ม เอกสารการบ้าน รายงาน ลูก ๆ หลานๆ ได้ รวมทั้งมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว และเครื่องนับธนบัตรให้พิเศษเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น