เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น ES991ES

, , , , , , , , ,
เครื่องคิดเลขที่แสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง ฟังก์ชันการคำนวณครบครัน สามารถคำนวณได้ทั้งเศษส่วน สถิติ สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมต่างๆ เมตริกซ์ เวคเตอร์ สมการ อนุพันธ์ อินทิเกรท เลขฐาน ในราคาย่อมเยาว์ สั่งซื้อได้ที่https://www.olympiathai.com/p/es-991es/