ประกาศเวลาทำการศูนย์บริการโอลิมเปียไทยเดือนเมษายน

เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิท-19 เดือนพฤษภาคม ศูนย์บริการโอลิมเปียไทย เปิดทำการเฉพาะ  วันจันทร์  วันพุธ และ วันศุกร์     เวลา 8.00 น. – 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 513 – 6111 ต่อ 511 – 513